Lejupielādē aplikāciju un stāsti, kas uz sirds!
Pellentesque libero diam, euismod eu ipsum sit amet, tempor convallis. Nulla faucibus eget lectus quis vehicula.

Aliquam eu sollicitudin orci. Suspendisse scelerisque molestie turpis sed semper. Donec ac condimentum urna, quis ultrices dolor.
LET'S GO!
Kontakti
Contact@dia.lv
371 29909996
Noderīgi
Atrodi mūs

Privātuma politika

Lai TalkZ varētu efektīvi strādāt, mums ir jāievāc un jāuzglabā jūsu dati. Vairākums tiek ievākts reģistrācijas procesā un aplikācijas lietošanas laikā.

Informācija, kurus mēs ievācam:
·         Dati par aplikācijā pavadīto laiku,
·         saskarsme ar dažādām aplikācijas uzvednēm,
·         aplikācijas kļūmes, kuras var nākties peredzēt,
·         vislietotākās aplikācijas funkcijas,
·         jūsu ierīces modeļa un operētājsistēmas versijas numurs,
·         jūsu zvana laiks un datums,
·         kvailtātes konktoles nolūkos tiek ievākts zvanu saturs, taču šis saturs tiek padarīts anonīms un nevar tikt saistīts ar jūsu profilu (izņēmuma gadījumos tas var tikt saistīts, ja no vienas vai otras puses tiek fiksētas pretlikumīgas darbības),
·         informācija, ar kuru jūs dalaties reģistrējoties.

Ievāktie dati tiks lietoti tikai šādiem mērķiem:
·         Saziņa:
·     Saziņa ar jums par aplikācijas atjauninājumiem, iespējamu apdraudējumu jūsu profilam, vai citiem mērķiem, visiem saistītiem ar TalkZ,
·     saziņa ar jums, ja rodas pamatotas bažas par to, ka jūs varētu būt briesmās.
·         Funciju izmantošana:
·     Lai izveidotu profilu, kas ir savienots ar jums,
·     lai sniegtu tehnisku atbalstu un pārvaldītu jūsu profilu,
·     apmaksas nolūkos.
·         Aplikācijas uzlabojumi:
·     Lai mērītu dažādu funciju lietojumu un palīdzētu tās uzlabot.

Galalietotāja licences līgums (“Līgums”)

Noteikumi pēdējo reizi pārksartīti 14.06.2021

Tulkojums ir ticis veikts tikai lietotāju ērtības labad un jebkurā strīdā starp angļu valodas un ne angļu valodas versiju, angļu valodas versija ir galvenā.

Lūdzu izlasiet Galalietotāja licences līgumu (turpmāk tektstā - Līgums) uzmanīgi, pirms atzīmējat izvēles rūtiņu, lejupielādējiet vai lietojiet TalkZ.app (turpmāk tekstā - Aplikāciju)

Atzīmējot izvēles rūtiņu, lejupielādējot vai lietojot šo Aplikāciju, Jūs piekrītat
Nosacījumiem un prasībām.

Ja jūs nepiekrītat šī līguma nosacījumiem, neatzīmējiet izvēles rūtiņu, kā arī nelietojiet un nelejupielādējiet Aplikāciju.

Lai jums nodrošinātu zemāk minētos pakalpojumus, mums ir jāiegūst Jūsu piekrišana Līgumam.

1. Definīcijas
1.1. Šajā Līgumā:
 1. App Store nosacījumi un prasības. App store nosacījumi un prasības ir, kuri, saistībā ar aplikāciju, varētu Jums izvirzīt papildu pienākumus vai tiesības.
 2. Galalietotāja licences līgums. Galalietotāja licences līgums ir attiecināms un šo līgumu, iekļaujot tā izmaiņas un papildinājumus.
 3. Termiņš. Termiņš nozīmē šī Galalietotāja licences līguma ilgumu,
 4. Licences devējs. Licences devējs irSIA Catsy Cat Studio, Latvijā reģistrēts uzņēmums (reģistrācijas numus 42103065963), ar juridisko adresi Liepājā, Franču ielā 3, LV-3401.
 5. Programmatūra. Programmatūra ir TalkZ.app mobilās aplikācijas, galddatora aplikācijas un interneta mājaslapas.
 6. Licences ņēmējs (vai Jūs). Licences ņēmējs ir persona, kuram Licences devējs dod tiesības izmantot Programmatūru, pamatojoties uz Līgumā minētajiem noteikumiem.
 7. Dokumentācija. Dokumentācija nozīmē visu dokumentāciju, kuru licences devējs ir padarījis pieejamu licences ņēmējam. Tā laika gaitā var tikt mainīta vai papildināta.
 8. Pirmkods (jeb pirmvaloda). Pirmkods ir Programmatūras pirmvaloda cilvēkam lasāmā formātā vai daļa no tās, ieskaitot kodu, kurš izmantots Programmatūras veidošanai.
 9. Termiņš. Termiņš ir šī Līguma ilgšanas Termiņš, kura sākums noteikts punktā 2.1 un beigas noteiktas pinktā 2.2.
 10. “nepārvarama vara”. Nepārvarama vara ir tāds gadījums vai apstākļi, no kura nav bijis iespējams izvairīties pat, ja būtu veikti piemēroti pasākumi, kā karš, iebrukums, ārvalstu pretinieku darbība, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai ir pasludināts karš), pilsoņu karš, nemieri, revolūcija, sacelšanās, militārs apvērsums vai varas uzurpēšana vai atņemšana, teroristu darbība, nacionalizācija, valdības noteiktas sankcijas, blokāde, embargo, darba strīds, streiks, elektroenerģijas piegādes pārtraukšana, traucējumi vai avārija vai dabas katastrofas, tostarp, ugunsgrēki, plūdi, zemestrīce, vētra, orkāns vai citas dabas katastrofas.
 11. Sākuma datums. Sākuma datums ir daturms, kurā Jūs sniedzat savu nepārprotamu piekrišanu šim Līgumam.
2. Termiņš.
2.1. Līgums stājas spēkā no Sākuma datuma
2.2. Šis Līgums turpina būt spēkā nenoteiktu laiku, tas var tikt lauzts sakarā ar 11. punktu vai jebkuru citu Līguma punktu.

3. Licence
3.1. Licences devējs ar šo Līgumu, līdz Termiņa beigām, sniedz jums pasaules mēroga, neekskluzīvu licenci, lai:
 1. Instalētu Programmatūru
 2. Lietotu Programmatūru attiecīgi Līgumā noteiktajām vadlīnijām
3.2. Izņemot iespējas, ko nepārprotami atļauj šis Līgums vai pieprasa piemērojamie tiesību akti, jebkuram zem 3. punkta izsniegtas Licences ņēmējam ir jāievēro šādi aizliegumi:
 1. Licences ņēmējs nedrīkst pārdot, izīrēt, iznomāt, publicēt un izplatīt Programmatūru,
 2. Licences ņēmējam nav ļauts rediģēt, mainīt, vai pielāgot Programmatūru savām personiskajām vajadzībām
4. Pirmkods.
4.1. Šajā Līgumā minētais nedod tiesības Jums vai jebkurai citai personai gūt piekļuvi Pirmkodam.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības.
5.1. Šis līgums neatļauj intelektuālā īpašuma tiesību parvietošanu no Licences devēja uz Licences ņēmēju, vai otrādi.

6. Tiesības
6.1. Licences devējs dod tiesības Licences ņēmējam piekrist Līgumam un veikt savus pienākumus sakarā ar Līgumā minētajiem nosacījumiem.
6.2. Licences devējs dod tiesības Jums lietot Programmatūru tādā veidā, kā aprakstīts Līgumā, nelaužot likumus, statūtus vai regulas Latvijas likumdošanā.

7. Tiesību ierobežojumi.
7.1. Licences nēmējs apzinās, ka sarežģīta Programmatūra nevar būt pilnībā brīva no defektiem, kļūmēm. 
7.2. Licences devējs neapgalvo, ka piedāvātā Programmatūra būs pilnībā brīva no defektiem un kļūmēm.
7.3. Licences ņēmējs apzinās, ka sarežģīta Programmatūra nevar būt pilnībā brīva no drošības ievainojamībām. 
7.4. Mēs nevaram apgalvot, ka programmatūra būs pilnībā droša.

8. Privātums.
8.1. Programmatūra var ievākt un uzglabāt informāciju par jums, kā arī nosīt to SIA Catsy Cat Studio. SIA Catsy Cat Studio var lietot šo informāciju, lai nodrošinātu Jums pakalpojumus, kā arī, lai uzlabotu Programmatūtu un tās piedāvātos pakalpojumus. Ja jūs vēlaties sīkāk iepazīties ar Privātuma politiku, lūdzu dodieties un www.talkz.app/legal/privacy.

9. Maksājumi.
9.1. Licences ņēmējam ir jāapmaksā pieprasītie maksājumi, kuri definēti Līgumā, lai Licences devējs varētu pilnvērtīgi nodrošināt sniegtos pakalpojumus.
9.2. Licences ņēmējam pēc saņemta maksājuma ir Jums jāizniedz maksājuma kvītis.
9.3. Licences ņēmējam ir jāveic piekšapmaksa pirms pakalpojuma saņemšanas.
9.4. Licences ņēmējam ir jāveic maksājumi izmantojot Licences devēja piedāvātos maksājuma veidus.

10. Limitācijas un saistību ierobežojumi, izņēmumi.
10.1. Šeit minētie punkti:
 1. Neierobežo atbildību par negodīgām aktivitātēm vai krāpniecisku Līguma teksta sagrozīšanu.
 2. Neaizsargā Jūs no atbildības likuma priekšā
10.2. Limitācijas un atbildības izņēmumi, kuri tiek minēti Līgumā:
 1. Ir pakļauti punktam 10.1.
 2. Regulē visas saistības, kuras rodas aistībā ar Līgumu vai ir saistītas ar tā tematu, saistības, kuras veidojas sakarā ar civiltiesību pārkāpumiem (ieskaitot nolaidību) un ar likumu noteikto pienākumu nepildīšanu, izņemot šajā līgumā minētos punktus.
10.3. Licences devējs nav atbildīgs par Licences ņēmēja peļņas vai ietaupījumu zaudējumu.
10.4. Licences devējs nav atbildīgs par Licences ņēmēja ienākumu zaudējumu.
10.5. Licences devējs nav atbildīgs par klientu, līgumu vai iespēju zaudēšanu
10.6 Licences devējs nav atbildīgs par iespējamu jūsu Programmatūrā saglabāto datu vai Programmatūras zaudējumu vai izkropļošanu.
10.7. Licences devējam neveidojas saistības ar Jūsu datu zaudējumiem vai to kropļošanu.

11. Līguma izbeigšana
11.1. Abas puses spēj lauzt šo līgumu ar rakstiska izbeigšanas paziņojuma iesniegšanu, kas vērsts uz otru pusi, ja:
 1. Otra puse pārkāpj Līgumā minētos noteikumus un šis pārkāpums nav labojams
 2. Otra puse atkārtoti lauž līgumā minētos punktus, neskatoties uz to, vai šīs darbības rada materiālus zaudējumus
11.2. Abas puses var, iesniedzot rakstisku ziņojumu, lauzt līgumu, ja
 1. Otra puse
(i) ir izjukusi
(ii) pārtrauc veikt visas (vai arī visas būtiskākās) darbības
(iii) kļūst vai tiek deklarēta kā maksātnespējīga
(iv) nav spējīga nosegt nepieciešamos maksājumus

 1. Tiek izteikts rīkojums par otras puses likvidāciju, vai arī otra puse izsniedz lēmumu par savu likvidāciju
 2. Ja otra puse ir privātpersona:
 3. Puses nāves gadījumā
 4. Slimības vai nespējas gadījumā, otra puse kļūst nespējīga pārvaldīt savas lietas
 5. Otra puse kļūst pakļauta maksātnespējas noteikšanai
12. Līguma izbeigšanas sekas
12.1. Pēc līguma izbeišanas, visi tā punkti zaudēs savu spēku, izņemot sekojošos punktus, kuri turpina būt spēkā uz nenoteiktu laiku: 1., 3.1., 8., 9.1., 11., 12., 13.
12.2. Ja Līgumā nav minēts savādāk, tā izbeigšana neietekmē otras puses tiesības.
12.3. Šaubu zušanai, Licence zaudē savu spēku uzreiz pēc Līguma laušanas un, attiecīgi, licences ņēmējam nekavējoties jāapārstāj lietot Licences devēja piedāvātā Programmatūra

13. Vispārīgi.
13.1. Jebkura līguma noteikumu pārkāpšana nevar tikt atlaista, ja puse, kura neveica šo pārkāpumu nav iesniegusi rakstisku piekrišanu pārkāpuma atlaišanai. 
13.2. Ja kāds no līguma punktiem pēc tiesas sprieduma tiek atzīts par neizpildāmu vai nelikumīgu, citi līguma punkti nezaudē savu spēku. Ja kāda nelikumīgā vai neizpildāmā punkta daļa ir jāizdzēš, lai padarītu šo punktu par likumam atbilstošu un izpildāmu, šī daļa tiks dzēsta un atlikusī punkta daļa turpinās būt spēkā (izņemot, ja šis punkts apstrīd skaidri saprotamus pušu mērķus, tādā gadījuma punkts tiktu pilnībā dzēsts.)
13.3. Līgums tika veidots, lai abas puses no tā iegūtu un nav paredzēts, lai radītu ieguvumus vai būtu iespaidojams no trešās puses. Pušu tiesības lauzt, atcelt, pieņemt labojumus, izmaiņas vai atteikumu, norēķinus, nav iespaidojamas un neprasa trešās puses piekrišanu.
13.4. Līgums tiek sastādīts sakarā ar Latvijas likumdošanu.
13.5. Latvijas tiesai ir pilna jurisdikcija, lai izlemtu strīdus, kuri saistīti ar Līgumu.

14. Interpetācija.
14.1. Punktu virsraksti neietekemē to nozīmi .
14.2. Līgumā vispārīgu vārdu nozīme nevar tikt sagrozīta vai piemērota konkrētām vēlmēm.